tayo studio — כריות לב ♥ HEART PILLOW
  • Image of כריות לב ♥ HEART PILLOW

כריות לב הן תוספת מקסימה על המיטה או על הכורסה!


* רוחב כרית לב גדולה 55 ס"מ


* רוחב כרית לב קטנה 35 ס"מ