tayo studio — כרית לב קטן | Heart shape cushion
  • Image of כרית לב קטן  | Heart shape cushion
  • Image of כרית לב קטן  | Heart shape cushion

כריות לב הן תוספת מקסימה על המיטה או על הכורסה!


* רוחב כרית לב קטנה 35 ס"מ